Pravila privatnosti i zaštite podataka

Najnovija izmjena:  Siječanj 2023.

Osnovne informacije o zaštiti podataka

Nadzornik – Identitet

AS Green Development d.o.o. – Porezni broj (OIB): HR72889709973

Vrisnička ulica 16, 10000, Zagreb

Svrha

Upravljanje i pružanje traženih usluga.

Legitimizacija

Poštivanje ugovornog odnosa, legitimnog interesa i pristanka korisnika.

Prava

Pravo pristupa, ispravljanja i brisanja podataka, kao i druga prava, kako je pojašnjeno u dodatnim informacijama.

Dodatne informacije

Dodatne detaljne informacije o zaštiti podataka nalaze se u sljedećim odjeljcima.

Obratite se službeniku za zaštitu podataka.

marko.mustapic@asgreen.hr

Ova pravila o zaštiti privatnosti pružaju informacije o obradi osobnih podataka naših Korisnika, kandidata za zaposlenje, Korisnika društvenih medija koji komuniciraju s nama i korisnicima obrasca za kontakt na našem mrežnom mjestu, kako je navedeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR“).

 1. Obrada podataka Korisnika i osoba koje stupaju u kontakt s društvom AS Green Development d.o.o. (dalje u tekstu AS GREEN)

1.1.  Obrađeni podaci

 1. a)  Podaci koje su Korisnici izravno dostavili:
 • Registracijski podatci: informacije koje korisnici daju prilikom izrade računa na platformi AS Green: korisničko ime i adresa e-pošte.
  Informacije o korisničkom profilu: informacije koje su korisnici dodali na platformu kako bi mogli koristiti usluge koje nudi AS GREEN; tj. njihov broj mobilnog telefona i adresa dostave. Korisnici mogu pregledavati i uređivati osobne podatke na svom profilu kad god to požele.
  Dodatne informacije koje Korisnici žele podijeliti: sve informacije koje Korisnik može dostaviti društvu AS GREEN u druge svrhe. Primjerice fotografija Korisnika ili adresa za naplatu u slučaju Korisnika koji su zatražili primanje faktura od AS GREEN-a.
  Podaci o prethodnim komunikacijama s društvom AS GREEN: AS GREEN će imati pristup podacima koje su dostavili Korisnici u svrhu rješavanja bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih za korištenje platforme, bilo putem obrasca za kontakt, e-pošte ili telefonskog broja korisničke službe. Podatci o nezgodama u koje je uključena bilo koja od strana uključenih u pružanje usluga putem Platforme radi podnošenja odštetnih zahtjeva ili obavljanja bilo kojih drugih radnji s osiguravajućim društvima čijim se uslugama koristi društvo AS GREEN.
 1. b)  Podaci koje su Korisnici neizravno dostavili:

Podaci koji proizlaze iz upotrebe Platforme: AS Green prikuplja podatke koji proizlaze iz Korisničke upotrebe Platforme svaki put kad stupe u interakciju s Platformom.

Podaci o aplikaciji i uređaju: AS GREEN pohranjuje podatke o uređaju i aplikaciji kojom se Korisnici koriste za pristup uslugama. Ti podaci su:

 • IP adresa koju svaki korisnik upotrebljava za povezivanje s internetom putem svog računala ili mobilnog telefona.
  Podaci o Korisnikovu računalu ili mobilnom telefonu, kao što je internetska veza, vrsta preglednika, verzija i operativni sustav te vrsta uređaja.
    Puni tijek klikanja od jedinstvenog lokacijskog resursa (URL), uključujući datum i vrijeme.
    Podaci s korisničkog računa: podaci o narudžbama svakog Korisnika, kao i povratne informacije i/ili komentari o njima od strane tog Korisnika.
    Korisnikova povijest pregledavanja i postavke.- Podaci koji proizlaze iz mjesta korisnikova dolaska: ako korisnik stigne na Platformu AS GREEN putem vanjskog izvora (kao što je poveznica s drugih mrežnih stranica ili društvene mreže), AS GREEN prikuplja podatke o izvoru iz kojeg je AS GREEN Korisnik stigao.
    Podaci koji proizlaze iz upravljanja incidentima: ako Korisnik stupi u kontakt s Platformom AS GREEN putem Obrasca za kontakt ili telefonskog broja, AS GREEN će prikupljati poruke primljene u formatu koji upotrebljava Korisnik i može ih upotrebljavati i pohranjivati za upravljanje aktualnim ili budućim incidentima.
    Podaci koji proizlaze iz „kolačića“: AS GREEN upotrebljava vlastite kolačiće i kolačiće trećih strana kako bi Korisniku olakšao pregledavanje, kao i u statističke svrhe (pogledajte Pravila o kolačićima).
    Podaci dobiveni od vanjskih trećih strana: AS GREEN može prikupljati osobne podatke ili informacije od vanjskih trećih strana samo ako Korisnik ovlasti treće strane da tu informaciju podijele s AS GREEN-OM. Na primjer, ako korisnik kreira račun putem svog računa pri Facebooku, Facebook nam može otkriti osobne podatke tog korisnika koji se mogu naći na njegovom/njenom profilu na Facebooku (kao što su ime, spol ili dob).

Isto tako, ako korisnik pristupi AS GREEN-U putem proizvoda i usluga koje nudi Google, Google može AS GREEN-U poslati Korisnikove podatke o pregledavanju, s pristupom platformi putem poveznica koje je kreirao Google.

Podaci koje pruža vanjska treća strana mogu biti pod kontrolom Korisnika u skladu s vlastitim pravilima o zaštiti privatnosti treće strane.

 • Podaci o geolokaciji: pod uvjetom da su to odobrili Korisnici, AS GREEN će prikupljati podatke koji se odnose na njihovu lokaciju, uključujući geografski položaj njihovog računala ili mobilnog uređaja u stvarnom vremenu.

1.2.  Svrha

1.2.1.  Korištenje platformom AS GREEN

Podatke prikupljene od Korisnika AS GREEN upotrebljava za pristup i komunikaciju s platformom AS GREEN te za pružanje usluga koje oni traže preko svog računa na platformi AS GREEN, a u skladu s postupkom opisanim u „Općim uvjetima korištenja i ugovaranja“.

1.2.2.  Slanje komunikacije

AS GREEN upotrebljava osobne podatke koje su korisnici naveli u svrhu komunikacije putem e-pošte i/ili slanja SMS poruka koje se odnose na rad usluge.

AS GREEN će slati poruke na mobilni telefon Korisnika s informacijama o statusu zatražene narudžbe. Kad narudžba bude dovršena AS GREEN će poslati na adresu e-pošte Korisnika sažetak/potvrdu narudžbe i njezinu cijenu.

1.2.3.  Otkrivanje i istraga prijevara i mogućih kaznenih djela

AS GREEN također upotrebljava informacije za istraživanje i analizu u svrhu poboljšanja usluge koju pruža korisnicima, kao i za razvoj i poboljšanje značajki usluge koju nudi. AS GREEN te podatke interno upotrebljava u statističke svrhe kako bi analizirao ponašanje i trendove korisnika, bolje shvatio kako korisnici koriste platformu AS GREEN te kako upravljati i poboljšati ponuđene usluge, uključujući i mogućnost dodavanja novih, različitih usluga Platformi. AS GREEN može pratiti sve radnje koje bi mogle rezultirati prijevarom ili izvršenjem kaznenog djela koje se odnosi na platna sredstva koja upotrebljavaju korisnici. U svakom slučaju, AS GREEN će sve podatke obrađivati s isključivom svrhom ispunjavanja svojih dužnosti sprječavanja i praćenja prijevara, a oni će biti pohranjeni sve dok odnos s dotičnim korisnikom ostane na snazi, pa čak i nakon tog razdoblja, sve dok ne istekne pravo korisnika na podnošenje pritužbi ili poduzimanje zakonskih radnji u vezi s plaćanjem proizvoda ili usluga ugovorenih putem platforme AS GREEN. AS GREEN može dijeliti podatke s nadležnim tijelima na temelju zakonske obveze u smislu kaznenog gonjenja za djela koja su u suprotnosti s pozitivnim zakonima.

1.2.4.  Usklađenost sa zakonodavstvom i pokretanje i obrana pravnih postupaka

AS GREEN obavještava korisnika kako se komunikacija pisanim putem mogu pregledavati i upotrijebiti od strane društva AS GREEN za potrebe podnošenja i/ili obrane od bilo kakvih žalbi i/ili pravnih radnji, u slučaju potrebe, kao i za rješavanje bilo kakvih incidenata koji nastanu u vezi s narudžbama.

1.2.5. Promotivne akcije i komercijalne ponude (na mreži i izvan nje)

AS GREEN upotrebljava tehnologiju trećih strana integriranu u svoju platformu u svrhu prikupljanja podataka i preferencija korisnika te zajedno s CRM sustavima i naprednom tehnologijom pogoduje Korisnicima pri uporabi. Njihovi će podaci putem prikupljenih informacija biti obrađivani na sljedeće načine:

 • AS GREEN može e-poštom slati promotivne poruke i/ili ponude koje se odnose na uslugu koju nudi i koje mogu biti od interesa Korisnicima. AS GREEN može mjeriti i personalizirati takvo oglašavanje u skladu s preferencijama svojih Korisnika. Ako Korisnik AS GREEN-A ne želi primati ovakve informacije i/ili komercijalnu komunikaciju, može u bilo koje vrijeme odabrati „Odjavite se“ u e-poruci, a AS GREEN će odmah prestati slati gore navedene informacije.
  •  AS GREEN i/ili treće osobe povezane s društvom AS GREEN mogu se koristiti adresom za dostavu narudžbi koju je Korisnik unio u svrhu obavljanja promotivnih aktivnosti za isporuku uzoraka ili besplatnih proizvoda usluga vezanih za AS GREEN koja mogu biti od interesa korisniku (npr. kućna dostava besplatnih uzoraka ili reklamnih brošura) istodobno s dostavljanjem narudžbe.
  Kao rezultat upotrebe platforme AS GREEN korisnici mogu primati i komercijalne poruke od trećih strana povezanih s Platformom kao što su Facebook i Google, a sve to u skladu s postavkama privatnosti koje određuje svaki korisnik na navedenim platformama. Korisnici mogu upotrijebiti svoj centar za upravljanje privatnošću kako bi se odjavili od internetskih marketinških usluga ili zatvorili svoj račun ako ne žele primati uzorke sa svojim AS GREEN narudžbama.

1.2.6.  Statističke svrhe i analiza usluge

AS GREEN upotrebljava te podatke u statističke svrhe kako bi analizirao ponašanje Korisnika i trendove, bolje razumio kako Korisnici upotrebljavaju platformu AS GREEN te kako upravljati i poboljšati ponuđene usluge, uključujući i mogućnost dodavanja novih, različitih usluga Platformi.

AS GREEN također upotrebljava informacije za istraživanje i analizu u svrhu poboljšanja usluge koju pruža korisnicima, kao i za razvoj i poboljšanje značajki usluge koju nudi.

1.2.7.  Obrada incidenata i odštetni zahtjevi prema osiguravajućim društvima

Ako se Korisnik obrati AS GREEN-U kako bi prijavio nastanak bilo kakve štete ili nepredviđenih događaja koji bi mogli biti obuhvaćeni policom osiguranja društva AS GREEN, AS GREEN će obraditi sve podatke koji se odnose na incident radi obrade i odgovora na zahtjeve.

1.3.  Zakonska osnova za obradu

Podaci Korisnika obrađuju se u skladu sa sljedećim zakonskim osnovama:

 • Izvršavanje ugovornog odnosa nakon registracije Korisnika na Platformi (na primjer, obrada njihovih podataka kako bismo poslali narudžbu).
  Temeljem našeg legitimnog interesa (poput praćenja radi sprječavanja prijevara putem Platforme).
    Ispunjavanje naše zakonske obveze (primjerice kad nadležna tijela zahtijevaju podatke u vezi sa sudskom istragom i/ili pokretanjem potrebnih radnji radi zaštite interesa društva AS GREEN.
    Izričita suglasnost za odavanje korisničkih podataka trećim stranama u svrhu komercijalne komunikacije.

1.4.  Primatelji podataka

AS GREEN jamči da su svi komercijalni partneri, tehničari, dobavljači ili neovisne treće strane ugovorno obvezane obvezujućim obećanjima da će obrađivati podatke koji su s njima podijeljene u skladu s uputama društva AS GREEN, ovim Pravilima privatnosti i zaštite podataka i važećim zakonima o zaštiti podataka.
Nećemo odavati vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj strani koja ne djeluje u skladu s našim uputama i nijedna komunikacija neće uključivati prodaju, iznajmljivanje, dijeljenje ili bilo koji drugi način otkrivanja osobnih podataka kupaca u komercijalne svrhe kojima bi se kršile obveze preuzete ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

1.4.1.  Prilikom izvršavanja narudžbe, podaci se mogu dijeliti s:

 • Zastupnikom koji obavlja zadatak isporuke usluge.
  Službom za brigu o kupcima s kojom AS GREEN ima ugovor u svrhu upozoravanja Korisnika na eventualne incidente ili za pitanja o danim negativnim povratnim informacijama za uslugu. AS GREEN može upotrijebiti navedene podatke u svrhu upravljanja svim incidentima koji se mogu dogoditi tijekom pružanja usluga.
    Pružateljima telekomunikacijskih usluga, kad se koriste za slanje komunikacija u vezi s nalozima ili incidentima koji se odnose na narudžbe.
    Pružateljima usluga provođenja anketa za utvrđivanje zadovoljstva korisnika u ime društvo AS GREEN.

1.4.2.  Dijeljenje korisničkih podataka s trećim osobama

Kako bi nastavio pružati usluge koje se nude putem Platforme, AS GREEN može dijeliti određene osobne podatke korisnika s:

 • Pružateljima usluga: Pružatelji usluga treće strane društva AS GREEN koji izvršavaju narudžbe i/ili rješavaju incidente s isporukama imat će pristup osobnim podacima Korisnika koji mogu biti nužni za izvršavanje njihovih funkcija, ali ih ne smiju upotrebljavati u druge svrhe. Navedene osobne podatke moraju obrađivati u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka.
  Pružateljima usluga za anonimizaciju nekih podataka: Kako bi se spriječila zlouporaba podataka Korisnika od pružatelja usluga trećih strana, AS GREEN može odavati podatke Korisnika u svrhu anonimizacije tako da se oni mogu koristiti samo za pružanje usluge Korisnicima. Primjerice, AS GREEN može slati telefonske brojeve Korisnika trećim stranama kako bi ih anonimizirali i dostavili ih u tom formatu pružateljima usluga koji obavljaju usluge koje su ugovorili Korisnici.
  •  Sigurnosnim kompanijama te tijelima i agencijama za provođenje zakona: AS GREEN može odavati osobne podatke i podatke na računima svojih kupaca ako vjeruje da je takvo odavanje nužno radi poštivanja zakona, za provedbu ili primjenu „Općih uvjeta korištenja“ ili za zaštitu prava AS GREEN-A, vlasništvo ili sigurnost njegovih korisnika ili trećih strana. Navedeno uključuje razmjenu informacija s drugim kompanijama i organizacijama, kao i sa službama za provedbu zakona i agencijama radi zaštite od prijevare i smanjenja kreditnog rizika. U slučaju da se to pokaže zakonskom obvezom, AS GREEN može dijeliti informacije s tijelima izvršne vlasti i/ili trećim stranama u vezi sa zahtjevima za informacijama koje se odnose na kaznene istrage i navodne nezakonite aktivnosti.
    Pozivnim centrom i službama za upravljanje incidentima: Kako bi omogućio rad Službe za korisnike i pozivnih centara, postupke za određivanje stupnja zadovoljstva Korisnika i pružanje usluga administrativne podrške, AS GREEN može odavati podatke Korisnika kompanijama smještenim izvan EEA, pod uvjetom da su za to ovlaštene i da ispunjavaju sigurnosne zahtjeve navedene u prethodnom odjeljku.
    Telekomunikacijskim uslugama: Kako bi Korisnicima mogao pružati usluge telefonskog kontakta, AS GREEN može stupati u kontakt s telekomunikacijskim kompanijama koje pružaju sigurne linije i sustave za svrhu kontakta s Korisnicima.
    Društvenim mrežama s kojima se Korisnik povezuje: Ako Korisnik poveže svoj račun pri AS GREEN-U s drugim društvenim mrežama ili platformama treće strane, AS GREEN može upotrebljavati informacije dostavljene tim društvenim mrežama ili trećoj strani pod uvjetom da su te informacije pružene AS GREEN-U u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti te društvene mreže ili navedene platforme treće strane.
    Treće strane povezane s društvom AS GREEN u svrhu ostvarivanja poslovne komunikacije: AS GREEN može, uz izričitu suglasnost Korisnika, prenijeti njegove/njezine osobne podatke trećim strana povezanim s društvom AS GREEN, pod uvjetom da je Korisnik dao svoj izričiti informiran i nedvosmislen pristanak za takav prijenos te da je svjestan svrhe i primatelja takvog prijenosa.
    Promjena vlasništva: Ako se vlasništvo nad društvom AS GREEN promijeni ili većinu njegove imovine preuzme neka treća strana, Korisnici se obavještavaju da će AS GREEN prenijeti njihove podatke organizacijama preuzimateljima kako bi nastavili pružati usluge koje podliježu obradi podataka. Novi nadzornik zapisa obavijestit će Korisnike o svojim identifikacijskim podacima. AS GREEN navodi da će se držati svoje dužnosti informiranja relevantnog nadzornog tijela u slučaju nastanka takvih okolnosti te će obavijestiti Korisnike o promjeni nadzornika zapisa ako i kad se to dogodi. Takva obrada mora se izvršiti prema ugovoru sklopljenim s društvom AS GREEN.
  •  Osiguravajuća društva: AS GREEN može dati podatke Korisnika onim osiguravateljima i posrednicima za osiguranje s kojima ima sporazum o upravljanju i obradi odštetnih zahtjeva i šteta proizašlih iz aktivnosti koje vrše društvo AS GREEN i stranke koje s njim surađuju.

Podaci Korisnika društva AS GREEN neće se otkrivati trećim stranama, osim ako: (i) to je potrebno za pružanje traženih usluga ako AS GREEN surađuje s trećim stranama; (ii) AS GREEN ima izričito i nedvosmisleno odobrenje od Korisnika; (iii) to je zatražilo nadležno tijelo u skladu s njegovim funkcijama (kako bi istražili, spriječili ili poduzeli mjere u vezi s nezakonitim radnjama); ili (iv) na kraju, ako tako zahtijeva zakon.

1.5.  Obrada podataka podnositelja zahtjeva za radna mjesta koji stupaju u kontakt s društvom AS GREEN putem obrazaca u odjeljku s oglašenim radnim mjestima

Ove se odredbe primjenjuju na one osobe koje stupaju u kontakt s društvom AS GREEN putem njegova mrežnog mjesta u svrhu podnošenja zahtjeva za otvoreno radno mjesto („Podnositelji zahtjeva“).

1.5.1.  Nadzornik

Nadzornik

Identitet

AS Green Development d.o.o. – Porezni broj (OIB): HR72889709973

Adresa e-pošte za kontakt

marko.mustapic@asgreen.hr

1.5.2.  Svrha

Razmatranje sadašnje ili buduće podobnosti podnositelja zahtjeva za bilo koje radne mjesto pri društvu AS GREEN.

Pored toga, AS GREEN će obraditi podatke podnositelja zahtjeva za potrebe provođenja razgovora za koje smatra da su potrebni za radno mjesto, testirati znanje podnositelja zahtjeva, stupiti u kontakt s kompanijama za koje je prethodno radio/radila, provjeriti reference i procijeniti vještine i sposobnosti podnositelja zahtjeva u općenitom smislu.

1.5.3.  Pravna osnova za obradu

Prije podnošenja prijave, podnositelji zahtjeva moraju pristati na obradu svojih podataka, izričito pristajući na sve što je navedeno u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. AS GREEN također može obrađivati svoje podatke u svrhu razmatranja mogućnosti uspostavljanja ugovornog odnosa, a s obzirom na činjenicu da su navedeno zatražili sami podnositelji zahtjeva.

1.5.4.  Zadržavanje podataka

Podaci podnositelja prijave čuvat će se tijekom trajanja postupka odabira, a ako Podnositelj ne bude izabran, tri (3) godine nakon završetka takvog postupka. Podnositelj zahtjeva može ostvariti bilo koje od prava utvrđenih u članku 4. ovih pravila o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku.

1.6. Razdoblja zadržavanja

Podaci Korisnika čuvat će se tijekom vršenja i održavanja ugovornog odnosa; tj. sve dok ostanu Korisnicima društva AS GREEN ili dok ne iskoriste svoje pravo na ograničavanja obrade svojih podataka.

Nakon što Korisnik otkaže registraciju na Platformi, AS GREEN će čuvati njegove/njezina podatke tijekom vremena utvrđenog poreznim, zdravstvenim, kaznenim i bilo kojim drugim zakonskim propisima koji mogu biti primjenjivi, a za potrebe podnošenja i obrane bilo kakvih pravnih radnji u koje AS GREEN može biti umiješan. AS GREEN će u bilo kojem slučaju blokirati podatke Korisnika, tako da im bude moguće pristupiti samo ako je nužno podnijeti ili braniti neku pravnu radnju u vezi s njima.

Posebice, ali bez izuzeća bilo kojih drugih zakonskih propisa koji se mogu primjenjivati, podaci će se čuvati nakon prekida odnosa od strane Korisnika kako je navedeno u tablici u Prilogu II.

Što se tiče anonimnih podataka, AS GREEN će primjenjivati sve navedeno u uvodnoj izjavi 26. GDPR-a, prema kojoj se „Načela zaštite podataka stoga ne bi trebala primjenjivati na anonimne podatke, odnosno na podatke koji se ne odnose na osobu čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi, ili pak na osobne podatke ili osobu čiji su podaci učinjeni anonimnima na način da se identitet subjekta tih podataka više ne može utvrditi. Ta se Uredba, dakle, ne odnosi na obradu takvih anonimnih podataka, uključujući u statističke ili istraživačke svrhe.“

 • Ostvarivanje prava

Korisnici mogu u svakom trenutku besplatno ostvariti svoja prava upotrebom obrasca dostupnog na Platformi. Oni također mogu ostvariti svoja prava slanjem e-poruke na sljedeću adresu e-pošte: marko.mustapic@asgreen.hr. U e-poruci mora biti točno navedeno pravo koje žele ostvariti, kao i, ako je primjenjivo, identifikacijski podaci registrirani na Platformi. Stupit ćemo u kontakt s Korisnikom ako nam budu potrebni dodatni podaci pored onih već dostavljenih radi provjere njezinog ili njegovog identiteta.

U odnosu na društvo AS GREEN možete ostvariti sljedeća prava:

 • Pravo pristupa svojim osobnim podacima kako biste znali koji se podaci obrađuju i postupke za njihovu obradu;
  Pravo na ispravak bilo kakvih netočnosti u vezi s vašim osobnim podacima;
    Pravo na brisanje vaših osobnih podataka, gdje je to moguće;
    Pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka kad su u pitanju točnost, zakonitost ili potreba za obradom podataka, u kojem slučaju ih možemo zadržati za potrebe pokretanja ili obrane pravnih radnji.
    Pravo prigovora na obradu vaših podataka radi rješavanja bilo kojeg upita koji ste nam poslali putem obrasca za kontakt te pravo prigovora na obradu vaših podataka na društvenim mrežama i/ili u svrhu obrade vašeg životopisa. Osim toga, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak na primanje komercijalne komunikacije putem korisničkog profila na platformi, bilo slanjem e-pošte ili korištenjem poveznice navedenoj za tu svrhu u svakoj komercijalnoj komunikaciji.

Ako smatrate da AS GREEN krši zakon o zaštiti podataka, ne ustručavajte se obratiti nam se na adresu e-pošte marko.mustapic@asgreen.hr i obavijestiti nas o čemu se radi kako bismo što prije riješili problem. U svakom slučaju, možete ga prijaviti i hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka (https://azop.hr/) i podnijeti žalbu spomenutom tijelu radi zaštite vaših prava.

 • Sigurnosne mjere

AS GREEN je poduzeo potrebne korake koje je preporučila Europska komisija i nadležno tijelo kako bi se održala potrebna razina sigurnosti u skladu s prirodom osobnih podataka koji se obrađuju i okolnostima obrade, a kako bi se, u mjeri u kojoj je to moguće te u skladu s razinom tehnološkog razvitka, izbjeglo njihovo mijenjanje, gubitak, neovlašteni pristup ili obrada. Kako je gore spomenuto, dostavljeni osobni podaci neće se otkrivati trećim stranama bez prethodnog odobrenja osobe na koju se podaci odnose.

 • Obavijesti i izmjene

Kako je gore navedeno, svi Korisnici imaju pravo na pristup, ažuriranje i brisanje svojih podataka, kao i podnošenja prigovora u pogledu njihove obrade. Ta prava možete ostvariti ili se raspitati u vezi s pravilima o zaštiti privatnosti društva AS GREEN putem obrasca za kontakt.

Zbog stalnog razvoja aktivnosti društva AS GREEN, ova Pravila privatnosti i zaštite podataka, Pravila o kolačićima i Opći uvjeti korištenja i ugovaranja također se mogu mijenjati. AS GREEN će Korisnicima slati obavijesti o bitnim promjenama i izmjenama takvih dokumenata putem e-pošte ili na drugi način kojim se osigurava njihov primitak. U svakom slučaju, AS GREEN ni u kojem slučaju neće mijenjati svoja pravila ili prakse kako bi ih učinio manje učinkovitim u zaštiti prethodno pohranjenih osobnih podataka naših kupaca.

AS Green Development d.o.o.

Vrisnička ulica 16

10000 Zagreb

OIB: 72889709973

AS Green DEVELOPMENT logo

Copyright AS Green Development d.o.o.

Stranicu izradio linedizjan